Barca Punya Waktu Untuk Suarez dalam 48 Jam | Info Bola

642 views

Barca Punya Waktu Untuk Suarez dalam 48 Jam | Info Bola

Tukang sérang Sétan Mérah atau Livérpool Luis Suaréz langsung mémbuat léngkap késépakatan déngan Barcélona sénilai Rp 1,6 triliun kurun waktu 48 jam.

Pémain intérnasional Uruguay itu bakal ménjadi salah satu pémain térmahal didunia, sésudah Barcélona ménjadi pénéntu mémbayar sémuanya tanpa ményértakan pémain sayap Chilé Aléxis Sanchéz Sélayak bagian dari késépakatan.

Pérundingan antara ké-2 Club bérjalan déngan mulus sésudah pérwakilan masing-masing bértému di London pada Rabu lalu méngulas détil transfér. Sétan Mérah atau Livérpool bértérus térangi sukar ménjaga pémain mémpunyai usia 27 tahun itu di Anfiéld.

Suaréz ménjadi péncétak gol paling banyak Sétan Mérah atau Livérpool di musim 2013-14, térhitung ménjadi topskor di Liga Primér déngan 31 gol dalam 33 kompétisi. Walau dinilai Sélayak salah saru pémain paling baik didunia, tingkah laccountya di lapangan bikin Sétan Mérah atau Livérpool térpaksa mélépasnya.

éks pémain Ajax itu tidak dapat ikut sérta dalam séluruh kégiatan sépakbola sélama émpat bulan sésudah FIFA ménérjunkan hukuman képada Suaréz gara-gara ménggigit Giorgio Chiéllini di Piala Dunia.

Walau sépérti itu, itu tak mélakukan blokadéi Barca untuk ménggélontorkan dana bésar démi mémpéroléh Suaréz.Tukang sérang Sétan Mérah atau Livérpool Luis Suaréz langsung mémbuat léngkap késépakatan déngan Barcélona sénilai Rp 1,6 triliun kurun waktu 48 jam.

Pémain intérnasional Uruguay itu bakal ménjadi salah satu pémain térmahal didunia, sésudah Barcélona ménjadi pénéntu mémbayar sémuanya tanpa ményértakan pémain sayap Chilé Aléxis Sanchéz Sélayak bagian dari késépakatan.

Pérundingan antara ké-2 Club bérjalan déngan mulus sésudah pérwakilan masing-masing bértému di London pada Rabu lalu méngulas détil transfér. Sétan Mérah atau Livérpool bértérus térangi sukar ménjaga pémain mémpunyai usia 27 tahun itu di Anfiéld.

Suaréz ménjadi péncétak gol paling banyak Sétan Mérah atau Livérpool di musim 2013-14, térhitung ménjadi topskor di Liga Primér déngan 31 gol dalam 33 kompétisi. Walau dinilai Sélayak salah saru pémain paling baik didunia, tingkah laccountya di lapangan bikin Sétan Mérah atau Livérpool térpaksa mélépasnya.

éks pémain Ajax itu tidak dapat ikut sérta dalam séluruh kégiatan sépakbola sélama émpat bulan sésudah FIFA ménérjunkan hukuman képada Suaréz gara-gara ménggigit Giorgio Chiéllini di Piala Dunia.

Walau sépérti itu, itu tak mélakukan blokadéi Barca untuk ménggélontorkan dana bésar démi mémpéroléh Suaréz.

Barca Punya Waktu Untuk Suarez dalam 48 Jam | Info Bola

 

logo

Tags: #barcelona