Promo

Promo

  • Bonüs 5% Cash Back setïap mïnggünya yang dï hïtüng darï total LOSE selama 1 mïnggü , dan dï berïkan setïap harï senïn.
  • Cash back dïberïkan 5% darï total lose dan mïnïmal cash back adalah 50 rïbü ataü 1 jüta total lose ( 1.000.000 x 5 % = 50.000 ).
  • Jümlah Cashback akan dï üpdate ke dalam credït member Setïap harï senïn.
  •  Bagï member yang memïlïkï lebïh darï 1 ïd permaïnan ,Hanya 5% Jümlah Total LOSS terbesar yang kamï berïkan Setïap mïnggü nya.
  • Pengecekan jümlah Cash Back dapat dïlakükan setïap harï senïn pükül 15.00-20.00 WïB dengan menghübüngï YM ataü lïve chat.
  • Apabïla dïtemükan kecürangan, maka bonüs dïnyatakan hangüs , kepütüsan admïn adalah sah dan mütlak.